Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

sujini
Reposted fromconchiglia conchiglia viakatarynka93 katarynka93
sujini
And I began to let him go. Hour by hour. Days into months. It was a physical sensation, like letting out the string of a kite. Except that the string was coming from my center.
— Augusten Burroughs, You Better Not Cry
Reposted fromconchiglia conchiglia viakatarynka93 katarynka93
sujini
5282 c0ff
Reposted fromrenirene renirene viakatarynka93 katarynka93
sujini
Ucz się, w jaki sposób możesz sobie wybaczać. Nie bądź wrogiem siebie samego. Wtedy zaczniesz rozkwitać. W tym procesie rozkwitania zaczniesz przyciągać inne kwiaty. To naturalny porządek rzeczy. Kamienie przyciągają kamienie, kwiaty zaś przyciągają kwiaty.
— Osho
sujini

December 31 2014

sujini
8875 018f
Reposted fromTypicalIntrovert TypicalIntrovert vianebthat nebthat

September 05 2014

sujini
This predictable coincidence is one of those magical things about life. When the student is ready the teacher appears. When the question is asked then the answer is heard. When we are truly ready to receive then what we need will become available
— J.Gray
Reposted byxomalicious xomalicious

March 07 2014

sujini
4771 6025 500
Reposted bypieczareczkanewlifeelunairebeztroskaperfecttime

February 27 2014

sujini
3121 5f83
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld

February 22 2014

sujini
2036 0d72
Reposted frombettiii bettiii

February 21 2014

sujini

Tym bardziej, że miłość to nie temat na taką rozmowę. I w ogóle nie ma na nią słów, żeby coś niebanalnego powiedzieć, zwłaszcza w obliczu śmierci. Wszystkie słowa, którymi się zazwyczaj o niej mówi, są blade, bezbarwne, żeby nie powiedzieć zużyte, sponiewierane, nawet zbezczeszczone, często brzmią jak jej zaprzeczenie, kiedy się je słyszy. I nie ma znaczenia, czy się mówi o miłości do kobiety, mężczyzny, ojca, matki, córki, syna, ojczyzny czy do Boga. Każda miłość potrzebuje swoich słów i to ona powinna je tworzyć, bo podobnie jak człowiek jest niepowtarzalna, niezrozumiała dla innych. Zresztą czy miłość potrzebuje w ogóle słów? Czy nie jest bezsłowiem? Dlatego niemożliwa jest do poznania, jedynie do przeżywania, i dotyczy tylko nas. A może i w nas jest tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie rozpoznać? Bo cóż musielibyśmy wiedzieć o sobie, aby wiedzieć o niej? A o sobie cóż my wiemy, przed sobą się ciągle ukrywamy, maskujemy, uciekamy nieraz przez całe życie.

— Wiesław Myśliwski, „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromlifeless lifeless
sujini

[...] ta pustka wracała do mnie jak bumerang, zmuszając nieraz do zastanowienia, czy da się czymkolwiek zapełnić życie, gdy nie stać człowieka na miłość. Lecz kogóż tak naprawdę na nią stać? Wbrew pozorom, to wcale nie takie łatwe uczucie, jak powszechnie się sądzi. To uczucie pełne ustawicznych zwątpień, niepewności, lęków, wymagające zdolności utożsamiania się z tą drugą osobą, odczuwania jej odczuwaniem, myślenia jej myślami. W miłości nie ma własnego bólu, nie ma się własnego płaczu. I ból, i płacz są wspólne. Miłość to, być może, mądrość wspólnego przemijania, jakby razem z nami przemijał i świat. Znosząca odrębność naszego ja i świata.

— Wiesław Myśliwski, „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromlifeless lifeless
sujini
Do politowania lub do pogardy dla człowieka dochodzi się, dostrzegając swoje własne słabości. Ludzkość, od której się wtedy odwracamy, jest ludzkością, którą odkryliśmy w głębi siebie. Zło ukrywa się tak dobrze, tajemnica jest strzeżona tak powszechnie, że każdy pozwala się tu oszukiwać wszystkim; chociaż tak surowo zdajemy się osądzać innych ludzi, uważamy ich w gruncie rzeczy za lepszych od nas. Na tej szczęśliwej iluzji opiera się znaczna część życia społecznego.
— Henri Bergson
Reposted frominfinitenoise infinitenoise
1510 2648 500
Reposted fromfreakish freakish viaesperer esperer
sujini

February 16 2014

Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viagodiva godiva
sujini
4859 573d
Reposted fromlaters laters viaAnna-Hexe Anna-Hexe
sujini
4557 e991 500
Reposted byautunno autunno
sujini
4555 6602
Reposted byfuckyougodivapraguegolemAnna-Hexeautunnopfannkuchen
sujini
4552 485a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl